Данъчен склад Алел- Контакти

Адрес на управление на данъчен склад Алел:
улица „Генерал Паренсов“ 16 1142 София

Алел- Адрес на данъчния склад и Адрес за кореспонденция:

Държава България, Област Кюстендил, Община Кюстендил, нас. място гр. Кюстендил,
Пощенски код 2500, Улица „Николичевски път”, Номер 22,
Телефон/факс +359 78 552 300
Мобилен +359 893 323 982

Е-mail: info@alelbg.com