Свободен складов капацитет

Във връзка с  разпоредбата на чл. 65, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, фирма "АЛЕЛ " ЕООД 

обявява, че  не разполага със свободен складов капацитет.