АЛЕЛ- лицензиран данъчен склад (ОАКП)

Alel Chemicals е лицензиран данъчен склад и склад, за съхранение и производство на сложни органични разтворители и разредители (толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан), разположен на 90км от София. 

Производствената база за химични вещества на Алел е разположена на ул. "Николичевски път" №22 в гр. Кюстендил. 

За производствената си дейност на химични вещества, данъчен склад Алел, използва органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан. Дружеството е потребител по веригата и формулатор на химични вещества и смеси.Контакт с данъчен склад Алел и запитване за съхранение и производство на органични разтворители може да отправите чрез формата