АЛЕЛ- лицензиран данъчен склад (ОАКП)

Alel Chemicals е лицензиран данъчен склад и склад “ОАКП” за съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои разположен гр. Кюстендил 

Производствената база за химични вещества на Алел е разположена на ул. Николичевски път №22 в Кюстендил. 

За производствената си дейност на химични вещества данъчен склад Алел използва органични разтворители- толуен, ксилол, минерален  терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан. Дружеството е потребител по веригата и формулатор на химични вещества и смеси.